Utført vedlikehold:

 

1994

 

Nye tak: Takene ble skiftet i høsten 1994. Firma: Selmer AS.

 

1996

 

Rehabilitering verandaer, Det ble lagt stålplater og trykkimpregnert trevirke oppå. Firma: Byggmester Konradsen AS.

 

1998

 

Garasjerehabilitering: i 1998 gjennomgikk garasjebygget en omfattende rehabilitering og ansiktsløftning. Blant annet ble det lagt membran på taket under asfalt. Firma: Selmer AS. Konsulent Bjarne Fjærtoft fra firmaet Noteby.

 

1999

 

Nye vinduer: Alle vinduer ble skiftet i 1999 ved firmaet Furunes A/S.

 

Dørutskiftning:

 

En god del dører ble skiftet i løpet av 90-årene. Dessverre ble det først skiftet til samme type som tidligere. Først i forbindelse med vindusutskiftningen i 1999 ble det bestemt at man skulle gå for en helt ny type dør. Alle dører er nå skiftet. Alt fra 1999 til nå er utført av firmaet Furunes AS.

 

2001

 

Asfaltering: I 2001 ble det lagt ny asfalt på alle interne veier og tun. Firma: NCC

 

2002

 

Verandafronter: I 2002 skiftet vi ut verandafrontene og råtne bærebjelker på dugnad.

 

2003

 

Nye frittstående uteboder: Rehabilitering av de frittstående utebodene ble gjennomført i løpet av 2003 ved firmaet Furunes A/S.

Installering av jordfeilbrytere. Firma Aalmo AS.

Nye vannrør i 3- og 5-rekka (erstatter innstøpte)

 

2009

 

Varmetråder i bakken foran garasjeportene: I 2009 installerte vi varmetråder i bakken foran garasjeportene for å unngå oppbygging av issvuller om vinteren.

 

2012

 

Pipehatter og verandadører: I 2012 er det etablert pipehatter på alle pipeløp, samt nye beslag som hindrer forvitring av pipenes toppstein. Alle verandadører til balkonger er vedtatt skiftet i 2012 i tilsvarende utførelse og kvalitet som borettslagets vinduer. installerte vi varmetråder i bakken foran garasjeportene for å unngå oppbygging av issvuller om vinteren.

 

 

Periodisk vedlikehold:

 

Beising: det blir beiset ca. hvert 5.-6. år, sist i 2008. Dette gjøres på dugnad. I 2008 ble det gitt en Husleierabatt til alle som gjorde jobben innen september det året, noe som fungerte utmerket. Maling og koster/ruller blir kjøpt hos Heimdal Fargehandel og fordelt i tunene ved de 4 tunkontaktene.

 

Lekeplasser: Har blitt oppgradert jevnlig ved dugnadsinnsats.

 

Takrenner: Vi har et vedlikeholdsopplegg for utskiftning og reparasjon av ødelagte takrenner med firmaet Trondheim Tak og Fasade AS ved Bjørn Andersen. Ved skade blir hele den sammenhengende seksjon skiftet. Dette gjøres over vanlig vedlikeholdsbudsjett.

 

Innstøpte vannrør: pga en dårlig konstruksjon har vi gitt beboerne et stående tilbud om omlegging av vannrør. Dette dekkes over vanlig vedlikeholdsbudsjett.

 

Ellers har vi fast avtale med TOBB Vaktmesterservice AS for forefallende vedlikehold.