Bodrehabilitering 2003


DCP_0129 Gamle boder.jpg
De GAMLE bodene

DCP_0008 rehab boder6.jpg
Bodprosjekt 21-rekka

DCP_0009 rehab boder7.jpg
Prosjektleder

DCP_0010 rehab boder8.jpg
B
odprosjekt 21-rekka

DCP_0013 rehab boder9c.jpg
B
odprosjekt 17-rekka

DCP_0014 rehab boder9c.jpg
B
odprosjekt 17-rekka

DCP_0124 Nye boder.jpg
Bodprosjekt 17-rekka

DCP_0132 Nye boder.jpg
Bodprosjekt 17-rekka

DCP_0126 Nye boder.jpg
Bodprosjekt 9-rekka

DCP_0127 Nye boder.jpg
B
odprosjekt 9-rekka

DCP_0128 Nye boder.jpg
Bodprosjekt 9-rekka

DCP_0125 Nye boder.jpg
B
odprosjekt 9-rekka

DCP_0003 rehab boder1.jpg
Bodprosjekt 19-rekka

DCP_0130 Nye boder.jpg
Bodprosjekt 19-rekka

DCP_0131 Nye boder.jpg
Bodprosjekt 19-rekka

DCP_0133 Nye boder.jpg
Bodprosj9ekt 19-rekka

DCP_0134 Nye boder.jpg
Bodprosjekt 19-rekka

DCP_0136 Nye boder.jpg
Bodprosjekt 19-rekka

DCP_0137 Nye boder.jpg
Bodprosjekt 19-rekka

DCP_0139 Nye boder.jpg
Bodprosjekt 19-rekka

DCP_0140 Nye boder.jpg
Bodprosjekt 19-rekka