Rehabilitering


Noe man alltid bør undersøke før man kjøper seg inn i et borettslag er økonomien til laget. En viktig faktor for hvordan den fremtidige husleie kan forventes å bli, er hvor store rehabiliteringsprosjekter som skal gjennomføres i løpet av de nærmeste årene.

I vårt borettslag er vi nå ferdig med flere større prosjekter. Alle takene samt alle vinduer og dører ble skiftet i løpet av 90-tallet. I tillegg gjennomgikk garasjebygget en omfattende rehabilitering og ansiktsløftning i 1998. I 2001 ble det lagt ny asfalt på alle interne veier og tun. I 2002 skiftet vi ut verandafrontene på dugnad. Det eneste større prosjektet som stod igjen, og som ble godkjent på generalforsamlingen 2002, var rehabilitering av de frittstående utebodene. Dette ble gjennomført i løpet av 2003 Klikk her for en fullstendig oversikt over utført vedlikehold:

Utført vedlikehold

Nedenfor er det noen bilder fra asfalteringen og en link til flere rehabiliteringsbilder.

Utskiftning verandafronter 2002: Rehab2002

Rehabilitering frittstående uteboder 2003: Rehab2003