Dugnad


I borettslagene er det lange tradisjoner for dugnader, men i dag begrenses dette stort sett bare til en våropprydding hos oss. Et vakkert og godt vedlikeholdt område gir et godt bomiljø, dessuten er dugnaden en anledning til å bli bedre kjent med naboene. Dugnad er en av mange muligheter til å skape miljø og samhold i et boområde, og ved at beboerne går sammen på denne måten, sparer vi både vår egen og borettslagets økonomi. Se også her: dugnad 2006 og dugnad 2007

I vårt borettslag, har vi dessuten en aktiv miljøgruppe, som arrangerer forskjellige tiltak som juletrefest, akedag etc. Da vi fylte 20 år i 1999 og 25 år i 2004 var det miljøgruppa som stod for en kjempefin fest både for barn og voksne!

Ellers hender det vi tar et ekstra dugnadstak, som våren 1999, da vi etter den store garasjerehabiliteringen malte bygget innvendig selv. Bildene nedenfor er fra denne begivenheten: