Bomiljøpris


TOBBs Bomiljøpris for 2002 gikk til Kolsåsen Borettslag for sine mange gode og miljøskapende aktiviteter for beboerne. Borettslaget har en egen miljøgruppe som årlig arrangerer blant annet Kolsåsiade, St. Hans feiring med bålbrenning, fotballkamp, juletrefest og lommelykttur. Styret ser på dette arbeidet som svært viktig, og vil i fremtiden fortsette med å støtte opp om det arbeidet som gjøres på denne fronten.

Bomiljøprisen 2002 ble utdelt ved TOBBs årlige kurs for tillitsvalgte i borettslag som i år fant sted på Røros 18.-20. oktober. Styrets nestleder Torbjørn Solberg og Heidi Ulseth Helgeby mottok prisen på vegne av Kolsåsen Borettslag.

Nedenfor er det noen bilder fra begivenheten.